Bergen Kornettensemble

Bergen Kornettensemble er et ensemble fra Bergen som rekrutterer sine medlemmer fra de lokale skolekorpsene og skal fungere som en plattform for de musikantene med høye musikalske ambisjoner. 

Hovedmålet til ensemblet er å tilby unge dyktige instrumentalister en plattform å utvikle seg musikalsk og samtidig stifte nye bekjentskap på tvers av korpsmiljøet i Bergen. 

Ensembler opplever stor vekst i medlemstallet fra år til år og vi er stolte over at flere av våre medlemmer ønsker å satse videre på musikken etter endt tid i sine skolekorps. Ikke bare i gode amatørkorps men også videre musikkutdanning. 

Ensemblet vil arbeide for å synliggjøre korpsbevegelsen og medlemmene  er gode forbilder for musikanter både lokalt og nasjonalt. 

Samarbeidspartnere

Eikanger-Bjørsvik Musikklag

Offisielt samarbeid fra 2024

Musikk Miljø as

Lokal instrumentforhandler og tilrettelegger for samarbeid med utenlandske aktører. 

Bergen Private Gymnas

Rekrutteringsgrunnlag / Lån av gode lokaler til samlinger

Gjestelærere og solister

Jon-Vegar Sole Sundal

Soprano i Eikanger-Bjørsvik Musikklag
Gjestesolist 2022, 2023
Masterclass 2024

Tom Hutchinson

Principal i Cory Band
Masterclass 2023

David King

Kornettist og dirigent
Masterclass 2023

William Grøv Skramsett

Principal i Manger Musikklag
Gjestesolist 2023
Masterclass 2024

Nate Wooley

Freelance trompetist
Gjestesolist 2023

Martin Phillip Winter

Trompetist i Bergen Filharmoniske Orkester, Dirigent
Masterclass 2024

Anne Britt Hermansen

Kornettist i Manger Musikklag
Masterclass 2024

Sturle Berntsen

Dirigent og lærer
Temalærer i pedagogikk og lærerrollen 2024

Komponister og arrangører

Emil Kristoffersen Børø

Komponist
"Sinfonietta" for kornettensemble, BrassWind 2023

Craig Farr

Komponist
"Lahmo La-Tso" - BrassWind 2023

Paul Fensom

Arrangør og tilrettelegger, Julekonsert 2022
Søk
Driftes av Styreportalen AS